MediumKongressen

Banner 2014 - 15 - 2

Er et årlig arrangement som tar sikte på å lever det beste av det beste innenfor sanselig selvutvikling, mediumskap, spirituelt arbeide og fysiske manifestasjoner. Hvert år vil nye foredragsholdere bli invitert og workshop der deltagerne kan møte mediumene, lytte og lære, mingle og skape kontakter.

http://mediumkongressen.no/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *