Foredrag

Jeg holder foredrag. Ta kontakt for mer informasjon på wenche@tommervik.no

«Bli smartere enn din egen hjerne»
Hva er bevissthet og underbevissthet, og hvordan påvirker dette oss i hverdagen.
Flere mennesker burde nok reflektere over hvordan eget tankesett er bygget opp.
Handler du på automatikk, eller er du tilstede i øyeblikket?
Går du på repetisjon, eller utvider du din kunnskap om deg selv og andre daglig?
Bryt tradisjonelle mønstre ved først å bevisstgjøre deg at de faktisk er der.
– Et foredrag for de som vil klargjøre seg for endringer i livet.

«Er jeg virkelig et spirituelt menneske?»
Er det forskjell på de som kaller seg spirituelle og de som kaller seg vanlige?
Hvor bevisste er vi på hva vi gjør i alt vi sier og i alle våre handlinger?
Når er jeg bra nok?
– Et foredrag for å øke bevisstheten og klargjøre alt det lure og ulure vi mennesker gjør
mot oss selv og andre. (1 time)

«Jeg hører stemmer i hodet».
Tradisjonelt har psykiatrien henvendt seg til stemmehørende mennesker som om de er psyke.
Men er de virkelig det? Kan det være flere kilder til stemmene? Kan det være flere muligheter
til å bruke disse konstruktiv og når er grensen nådd?
– Et foredrag for å unngå å sykeliggjøre alt og alle som ikke føler normen. For et forsøk å forstå
det menneskelige sanseapparatet litt mer. (1 time)

«Må vi tenke nytt om helse og behandlinger?»
Kan kranio sakral øke forståelse av folks helse, og komme med løsninger der tradisjonell medisin kommer til kort? Alle de som har smerter som ikke synes på røntgen og MR, hvilket tilbud har vi til disse i dag? Folk
går i årevis med dårlig pust, vonde rygger, kjever, hodesmerter og dårlig konsentrasjon.
Kan vi hjelpe disse ved å tenke nytt? (1 time)

«Medium på scenen»
Slik tradisjonen er så formidler et medium meldinger fra etterlivet. Jeg har stått på mange scener over flere år, og formidler beskjeder fra kjente og kjære som har gått føre.
På scenen – 3 timer –
– kan også tilrettelegges for mindre grupper.