Klarsyn – livsveiledning

Ønsker du at vi skal se på din livssituasjon?
Er du i en situasjon du opplever som frustrerende:
Jobb, relasjoner, helse, veien videre, samle brikkene etter brudd, bedre kommunikasjon,
mistet livsgnisten? Skal du i en rettsak og trenger å forberede deg mentalt på dette?
Sloss du med deg selv?

Alle mennesker kan møte stengte dører, eller vanskelig å velge hvilken dør de skal åpne, i livet.
Gamle mønstre holder oss tilbake. Finnes det muligheter der du ikke klarer å se selv?
Hva skal du satse på for å komme deg videre?
Klare å sette deg realistiske kortsiktige og langsiktige mål?

Jeg hjelper deg å sortere tanker, rydde opp og finne nytt fokus.