Samtaler

Livsveiledning:

Du trenger ikke være syk/psyk for å ønske å snakke med noen.
Hvordan komme videre i livet ditt? Er du sliten, sint, lei deg, tappet for krefter, forvirret, rådløs? Tankene bak tankene og din underbevssithet styrer livet ditt. Hvorfor føler du det du føler, hvorfor repeterer de samme type hendelser seg i livet ditt? Hvordan kan du løse opp i sabotørtankene og fri deg fra gamle mønstre? Sammen kikker vi i speilet ditt og ser hva du trenger.

Kompliserte relasjoner? Vanskelige veivalg? Hvordan skape endringer?