Mediumskap

Mediumskap er filosofien om at livet går vider etter den fysiske døden.
Og at vi kan kontakte våre kjente og kjære på Den Andre Siden gjennom sansene våre.

Som medium er min jobb å formidle deg detaljer som gjør at du kan kjenne igjen den, eller de
som oppsøker deg og videreformidle deres beskjed.

Savner du noen som har død fra deg? Er du nysgjerrig på hvem som er rundt deg?
Merker du tilstedeværelse rundt deg, men er usikker på hvem som besøker deg?

Ta kontakt med meg for en avtale.
Vi kan gjøre dette ved å møtes på kontoret, men kan også gjøre dette over telefon.