Ritualer

 

Vi føler deg gjennom de store merkedagene dine i livet.
Bryllup, navnedager og begravelser. 

Ønsker du en nøytral seremoni?
En som respekterer alt liv, alle legninger, alle kulturer, alle bakgrunner, hvor du er i livet og dine valg?
Ønsker du selv å velge sted, musikk, innhold (mye eller lite). En der dere selv former dagen til deres
spesielle minne? Temadager med elementer som representerer deres personlige valg.

Holistisk Forbund står for helhetlig tenkning der vi ønsker at alle mennesker på kloden skal få oppleve
å bli respektert å tatt hensyn til. Ta kontakt for informasjon.
Vi holder ritualer for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Jeg er ritualleder for Holistisk Forbund og godkjent av Statsforvalteren.

http://www.holistisk-forbund.no/