Etikk og moral

 • Jeg stiller ingen diagnoser. Det er det kun det offentlige helsevesenet som kan gjøre.
 • Ingen kan garantere tilfriskning under behandlinger. Men jeg har gode erfaringer med klienters tilbakemeldinger.
 • Jeg oppbevarer ditt navn og telefon nummer i min avtalebok, ingen andre personopplysninger.
 • Jeg vil aldri fortelle deg hvordan du skal leve ditt liv, men jeg kan gi deg en tilbakemelding/forslag om hvordan du kan komme deg videre fra der du er. Du må ta egne valg.
 • Vi må alle gå vår veien, du velger selv å handle ut i fra mine oppfordringer.
 • Tilfriskning og tilbake i balanse er et samarbeid mellom klient og behandler.
 • Jeg kjenner ikke per i dag ên som kan behandle alt. Du må bygge opp deg selv igjen gjennom flere elementer som:
  Bevegelse, kost, forskjellige typer behandlinger, muligvis forskjellige typer mentale treningsteknikker.
 • Jeg forteller deg aldri hvordan du skal leve ditt liv, ei heller din fremtid. Men jeg kan hjelpe deg med å se på det livet du lever i dag. Belyse hvilke tanker og holdninger til deg selv du kan endre på, for å komme dit du ønsker. For varig endring må du tar egne valg.
 • Jeg har taushetsplikt ihht Loven om Helsepersonell.
 • Jeg leser kun personer som henvender seg av egen fri vilje jmf taushetsplikt.
 • Jeg kan lese deg og dine relasjoner. Andre mennesker må selv få velge om de vil bli lest eller ikke, så jeg leser aldri en tredje person.
 • Mitt mål er at du skal gjenoppdage dine egne ressurser, ikke bli avhengig av behandlere.
 • Jeg har en sterk tro på mennesket og vår kapasitet, det er håp for alle, alltid.
 • Er du syk, ta kontakt med lege.
 • Er du psyk, kan offentlig helsesektor med tettere oppfølgingsmuligheter være en løsning.
 • Jeg vil kunne guide deg i temaer du trenger å se på, endre fokus og tankegang.
 • Livsveiledning betyr at vi kikker på dine tankemønstre og hva som er lurt å endre på.
 • Som klarsynt vil jeg bruke sansene mine og tolke disse inntrykkene. Så jeg som kan mistolkninge detaljer.
  Så det er viktig at du bruker sunnfornuft og egenrespekt og tar med det deg du trenger i ditt liv.
 • Livsveiledning er nettopp det det er, en veiledning.
 • Enkelte skader kan etter behandling på benk oppleves med en midlertidig forverring før smerter og symptomer forsvinner. Når knoklene har stått i feilposisjon, vil dette kunne medføre et midlertidig ubehag.
 • Ved husrens vil om lag 10 % av de husene jeg renser oppleve behovet for en etter rens. Ta kontakt. Jeg har renset mer enn 250 hus gjennom årene.
 • Om jeg oppdager at du trenger en annen behandlingsform en hva min bakgrunn tilsier, så vil jeg anbefale deg videre. Det kan for eksempel være akupunktør, homeopat m.fl.
 • Jeg har ingen gjestebok på siden min, da dette ihht Loven om Alternativ medisin og Markedsføring ikke er lov.
 • Jeg behandler helhetlig, da Loven om Alternativ Medisin sier vi ikke kan behandle spesifikke «diagnoser».
  Jeg behandler på generelt grunnlag, hodesmerter, ryggproblemer, pust, spenninger i kroppen m.m.
 • Vi som jobber reguleres av Loven om Alternativ Medisin, Helsepersonell loven og Markedsføringsloven.

 • Jeg har gått VEKS kurs for behandlere innen alternativ medisin.
  (Vitenskap – Etikk – Kommunikasjon – Samfunn)
  Veks diplom WT 2017